Како се књиге умножавају са незамисливом претераношћу, избор за читаоце постаје све нужнији и нужнији а моћ одабира све више и више очајнички проблем ... Могућност да се мудро изабере постаје непрестано све безизгледнија како неопходност да се одабере непрестано све више притиска. Онолико колико растућа тежина књига притиска и гуши способност поређења, толико је и захтев да се упоређује гласнији.
Томас де Квинси, "Књижевност знања и књижевност моћи" 1848


понедељак, 22. септембар 2014.

Књижевност у онлајн периодици

Листови, магазини, часописи и друга периодична, односно, серијска издања важан су чинилац модерног књижевног живота, како због учесталости појављивања/објављивања, тако и због могућности да истовремено прате више различитих, чак и несагласних или опречних актуелних поетичких токова или тенденција, одражавајући, на тај начин, мноштвеност и разноликост књижевних појава или, пак, њихово одсуство, једнообразност и учмалост тренутног књижевног стваралаштва. Уређивачка политика серијских публикација које објављују (и) књижевне, односно, књижевно-критичке текстовe може се базирати на поетичким, естетским и идеолошким начелима једне групе људи - покрета, школе, правца, а може бити усмерена и ка (најчешће неизводивом и недостижном) безинтересном праћењу актуелног стваралаштва, оног доминантног и репрезентативног, колико и оног емергентног (у повоју, новаторског) и резидуалног (већ застарелог, поетички конзервативног). Да ли ће часопис "неговати" књижевно стваралаштво, унапређивати га (у смислу да на коначној верзији текста раде рецензенти, уредник или читаво уредништво) или, просто, бити привидно уређена сваштара, зависи од многих чинилаца, али је чињеница да неки часописи имају врло јасан и доследан профил и ниво, док су други безлична скупина текстова неједнаке вредности.
Као и све друго, и број књижевних часописа - тачније, часописа за књижевност, уметност и културу (друштвена питања), како су, најчешће, поднасловом одређени природа и опсег интересовања ових гласила - у сталном је порасту - да ли због споменуте множине књижевних хоризоната који захтевају и мноштво међусобно различитих гласила, да ли по инерцији која часописе чини нуспроизводом разних делатности или из неких других разлога, тек читалац који би да испрати све што домаћа периодика може да му понуди треба да има много времена на располагању. Срећом, бар од недавно, не и гомилу новца јер већина књижевних часописа који се тренутно издају има и своја бесплатна онлајн издања. Ту су, наравно, и новопокренути електронски часописи. Неки од новијих часописа специјализовани су само за одређени облик, род или жанр - за поезију, на пример, најмање читану а, изгледа, највише писану књижевну форму.


Летопис Матице српске (Матица српска, Нови Сад) http://www.maticasrpska.org.rs/letopis-matice-srpske/
Поља (Културни центар Новог Сада) http://polja.rs/
Реч (Фабрика књига) http://www.fabrikaknjiga.co.rs/knjige/casopis-rec/
Књижевни магазин (Српско књижевно друштво) http://www.skd.rs/?akcija=magazin
лист Златна греда (Друштво књижевника Војводине) http://www.dkv.org.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=3
Агон: часопис за поезију (Удружење грађана "Књижуљак" Београд) http://www.agoncasopis.com/
Београдски књижевни часопис (Књижевно друштво "Хипербореја") http://www.bgknjizevnicasopis.rs/
лист Аванград (Удружење грађана АРТиФакт Сомбор) http://avangrad.weebly.com/pdf.html
Трећи трг http://trecitrg.org.rs/CFE22FD5-4F71-458D-8EBD-FA358B5D1962.html
Bookvar - magazin za promociju čitanja http://www.bookvar.rs/
Балкански књижевни гласник (Балканско књижевно друштво) - http://www.balkanliteraryherald.com/

И књижевност за децу има своје гласило, али у њему нема саме књижевности (само стручни радови, студије, критике и сл): Детињство http://www.komunikacija.org.rs/komunikacija/casopisi/Detinjstvo/index_html?stdlang=gb


Иако библиотеке често издају специјалчизоване или стручне (стручно-научне) часописе, везане за библиотекарство (библиотечко-информациону делатност) неке од њих издају "чисто" књижевне часописе:
Монс Ауреус (Народна библиотека Смедерево) http://www.biblioteka-smederevo.org.rs/node/16
Кораци (Народна библиотека "Вук Караџић" Крагујевац) http://www.nbkg.rs/koraci.php (до 2012. http://koraci.yolasite.com/)
Домети (Градска библиотека "Карло Бијелицки" Сомбор (http://www.biblioso.org.rs/dometi.php?lng=sr)
Улазница (Градска народна библиотека Зрењанин) http://www.zrbiblio.org/index.php/sr-YU/izdavacka/casopis-ulaznica
Повеља (Народна библиотека "Стефан Првовенчани" Краљево) http://www.kv-biblio.org.rs/index.php?option=com_ponygallery&Itemid=0&func=viewcategory&catid=1
Траг (Народна библиотека „Данило Киш” Врбас) http://www.vrbasbiblioteka.org.rs/index.php/izdavastvo/2013-12-26-18-03-28

Неки блогови су, такође, регистровани као часописи ове врсте, на пример: http://prozaonline.com/

Ова ће се листа линкова повремено ажурирати!