Како се књиге умножавају са незамисливом претераношћу, избор за читаоце постаје све нужнији и нужнији а моћ одабира све више и више очајнички проблем ... Могућност да се мудро изабере постаје непрестано све безизгледнија како неопходност да се одабере непрестано све више притиска. Онолико колико растућа тежина књига притиска и гуши способност поређења, толико је и захтев да се упоређује гласнији.
Томас де Квинси, "Књижевност знања и књижевност моћи" 1848


петак, 21. март 2014.

Вилијам Карлос Вилијамс за Светски дан поезије

Дечје игре
Вилијам Карлос Вилијамс

I

Ово је школско двориште
препуно
деце

свих узраста крај села
уз поточић
што кривуда

у којем неки дечаци
пливају
гологузи

или се пењу уз олистало дрво
све
у покрету је

старије жене пазе
на мале
на млађ

ко' бајаги свадба
крштење
ту се неко нагиње

извикујући
у
празно буре

II

Девојчице
што ковитлају сукње око себе
док се не усправе

чигре ветрокази
да се с њима улети у ветар
ил' трострука играчка да се заврти


парчетом
канапа да се потера
ћораве баке следи

вођу штуле
високе и ниске клис жандари
куглање бешење о колена

дубити на глави
проћи кроз шибу
туце њих на леђима

шутирају заједно стопалима
кроз која дечак треба да прође
котрљају обруч или

направу
начињену од цигли
што их је неки зидар оставио


III

Безнадежне играчке
дечије
њихову

машту равнотежу
и клаћења
што ће се

наћи
свугде
и игре да се

други одвуче
везаних очију
да се искористи

заљуљани
терет
да се њиме

насумице
лупа у
главе

около
Бројгел је све то видео
и својим свирепим

хумором верно
је забележио
то

Превела В.С.


В. К. Вилијамс (1883-1963) - амерички лекар-песник. Објавио је на десетине збирки песама, по којима је и најпознатији и за које је највише и награђиван, али и низ прозних дела, од путописа, преко романа, прича, есеја до разних "импровизација" и хибридних, жанровски и формално тешко одредивих текстова у којима је комбиновао прозу и стихове, језик поезије и разне говорне жанрове. Парадигмом његовог увек инвентивног и другачијег, али и луцидног, мисаоно богатог, али без апстракција, колико и сликовитог и чулно (на нивоу вербалне слике и звука) упечатљивог стваралаштва сматра се Патерсон - необична, протејска поема у пет књига, писана пуних двадесет година, која се служи детаљним описом насловног града, претвореног у јунака - луталицу кроз простор, време и облике и његове околине,  и његовом историјом да би створила микрокосмос а заједно са њим и сопствену филозофију стваралаштва и уметности.
Препознатљив по сталном експериментисању са језиком, како на синтаксичком нивоу, као у горе наведеној песми, која захтева напор да се границе невидљивих реченица установе, тако и на нивоу лексике и стила и са поетским формама, почевши од дужине и ритма стиха, преко опкорачења и графичког уобличавања песама, нарочито оних из периода имажинизма, када нпр. песма под називом "Силазак" и изгледа као степениште или нешто слично низ шта може да се сиђе, Вилијамс је створио обимно и разнолико дело чији је заједнички садржалац тежња да се, на трагу Витмена, ствара аутентична америчка поезија и поезија свакодневице. При том је та поезија изузетно динамична; свака је песма, па макар била и само дистих, организована око неког, најчешће неизреченог сукоба или контраста између делова, односно, аспекта песме, чак и када се чини да просто даје једну статичну слику. Способност да покрене статичну слику постаје више него очигледна у његовим екфрастичким, тј. песмама које су дескрипција и тумачење дела ликовне уметности, Бројгла, пре свега. И наведена песма заправо је једна из циклуса "Слика по Бројгелу".

Датотека:Pieter Bruegel d. Ä. 041b.jpg
Питер Бројгел старији, Дечје игре, Музеј историје уметности у Бечу
На слици је приказано 80 игара
Поред неколико краћих избора у периодици, као што је "Дух ватре", на српском језику и даље постоји само једна књига Вилијамсове поезије:
ВИЛИЈАМС, Вилијам Карлос
    Izabrane pesme / Vilijam Karlos Vilijams ; izabrala, prevela i priredila Dubravka Popović-Srdanović. - Beograd : Nolit, 1983. - XIX, 376 str. ; 19 cm. - (Biblioteka Nolit : Poezija)